'

HET BELEEFDE GENOT vzw

hetbeleefdegenot.be
Home
Nieuws
Wie is wie?
 Lid worden
Te beleven
Beleefd
Toverberg
Publicaties
Fotogalerij
 Kunstenaars
 
Links/Sponsors
 Contact

                           

HET BELEEFDE GENOT vzw

2017

                                           

 

Uitstap naar Gent: Robots, De Krook, Richter

Zaterdag 9 december 2017

Droog maar koud, maar dat was enkel buiten te merken. Met zijn veertig naar het Designmuseum en onderweg wat uitleg door Robert over de graven van Vlaanderen. Een vlotte wat eigenzinnige tentoonstelling over robots allerhande met pertinente vragen: is de robot onze vriend of een vijand? Hoe nabij is de toekomst? Enzovoort. 

De wandeling naar het restaurant deed dan ook deugd. Onderweg even een stop om van op de Sint-Michielsbrug 'een van de mooiste stadspanorama's van Europa' te bewonderen - althans als wij Goethe mogen geloven. Tajine of couscous, het werd een gesmaakte maar drukke eterij.

Van daar naar de Krook met de nodige uitleg onderweg door Robert. En eindelijk waar iedereen voor gekomen was. Gerhard Richter – over schilderen, maar ook Gerhard Richter – overschilderen. Enthousiaste gidsen voor een niet zo toegankelijke tentoonstelling, maar dank zij de gidsen werd het toch een boeiende ervaring. Maar laten wij duidelijk zijn: Gerhard Richter is een zeer groot kunstenaar.

 

Bart Madou over Rilke en Worpswede

Zondag 3 december 2017

Rilke heeft niet zolang in Worpswede verbleven, nog geen twee jaar, al was dat voor hemzelf wellicht heel lang want elders woonde hij vaak minder lang, maar die twee jaar zijn wel heel bepalend geweest voor zijn verdere leven. Hij kwam in Worpswede als student en vrijgezel, maar vertrok er als echtgenoot en vader.

Maar Worpswede was in de eerste plaats een kunstenaarskolonie met schilders als Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Hans am Ende, Fritz Overbeck, Heinrich Vogeler en last but not least Paula Modersohn-Becker, de vrouw van Otto.

Met Bart Madou maakten wij in de omgeving van het dorp een virtuele wandeling die startte op het plaatselijk kerkhof waar de jong gestorven Paula Modersohn-Becker begraven ligt en eindigde in het Barkenhoff, de woning van Heinrich Vogeler, beslist de veelzijdigste van de bende. Onderweg leerden wij over de schilders, vooral dankzij de monografie ‘Worpswede’ die Rilke schreef en maakten we kennis met enkele van hun werken.

Maar ook het leven van Paula Modersohn en dat van Clara Rilke-Westhoff werd uitvoerig belicht. En uiteraard werd er ook aandacht besteed aan het verblijf van Rilke in Worpswede en zijn contacten met de leden van de kunstenaarskolonie.

 

Bert Schreurs over Rainer Maria Rilke

Zondag 19 november 2017

Als er één dichter is die altijd terugkeert, wiens gedichten ons blijven boeien en intrigeren, dan is het wel Rainer Maria Rilke.  Dit konden we die zondag aan de lijve ondervinden. Bert Schreurs, die recent nog Die Sonette an Orpheus vertaalde, bracht een stevige brok Rilke.

Hij begon zijn uiteenzetting met het lezen in het Duits en dan in vertaling, van wellicht één van Rilkes bekendste en ook mooiste gedichten : Herbsttag. Daarna loodste hij ons chronologisch doorheen het leven en werk van Rilke. Tussen de vele intussen bijna iconische beelden van Rilke door, nam Bert Schreurs ruim de tijd om gedichten uit het oeuvre van Rilke voor te lezen, telkens in de oorspronkelijke taal en dan in vertaling. Zo mochten wij luisteren naar Der Panther,  Archaischer Torso Apollos, Irre im Garten, L'Ange du Méridien, Quai du Rosaire, enkele sonnetten uit Die Sonette an Orpheus een substantieel stuk uit Die erste Elegie van de  Duineser Elegien en nog andere gedichten.

Ook konden wij luisteren naar fragmenten uit het proza van Rilke, zo uit Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, uit Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge en uit zijn Rodin-monografie. Voor velen van de talrijke opgekomen aanwezigen was het een aangename wederontmoeting met deze grote dichter, voor sommigen was het ook een eerste kennismaking.

Rokus Hofstede over Pierre Michon

Zondag 29 oktober 2017

Van nobele onbekende tot gegeerd auteur dankzij de overtuigende voordracht door Rokus Hofstede over de Franse schrijver Pierre Michon. Geen veelschrijver zo te horen en evenmin een bestsellerauteur, maar iemand die schrijft voor een fijnbesnaard publiek. Zijn eerste publicatie Vies minuscules door Rokus Hofstede vertaald als Roemloze levens was meteen een schot in de roos. Op onnavolgbare wijze tekent Michon hier het portret van doodgewone mensen: zijn grootmoeder, een dorpspastoor, zijn overleden zusje, een gelukzoekende zoon die van het aardoppervlak verdwijnt, maar dan als galeiboef opgemerkt wordt in het gevangenkamp van Ile de Ré, enzovoort. Met een barok maar kernachtig woordgebruik weet Michon de lezer te boeien. Rokus Hofstede las twee fragmenten uit Roemloze levens en, en het verhaal Vuur van Brigid uit de gelijknamige bundel. Voorts stelde de vertaler zich de vraag hoe het komt dat, ondanks de compacte en niet zo toegankelijke taal van Michon, deze toch kan rekenen op een vrij gunstige receptie in Nederland en vooral Vlaanderen. Hij schoof hierbij een aantal hypothesen naar voor: de affiniteit met streekromans, hoewel Michon een totaal ander soort streekroman schrijft, de historische verbondenheid met eerder de Franse cultuur, het katholieke en transcendente dat nooit veraf is bij Michon en de traditionele ingesteldheid van ‘katholiek’ Vlaanderen…  Hoe dan ook, voor veel toehoorders een boeiende kennismaking met deze fijnzinnige auteur.

Alexander Roose over Michel de Montaigne

Zondag 8 oktober 2017

Professor Alexander Roose begon met de vraag waarom de Essais van Montaigne waarom nog belangrijk waren voor ons. Hij trok een parallel tussen de ontdekking van de Nieuwe wereld en onze huidige vooruitgang in de wetenschappen, tussen de opmars van de boekdrukkunst in de 16de eeuw en het impact van het Internet nu en tenslotte tussen de toenmalige godsdienstoorlogen en het religieus fundamentalisme en de gevolgen vandaag.

Na een beknopt overzicht van het leven van Montaigne, ging Alexander Roose over op de bronnen van wijsheid waaruit Montaigne bij voorkeur putte, en hij onderscheidde daarin drie fasen, die evenwel nooit helemaal afzonderlijk optraden: de stoa, met als inspiratoren Epictetus en Seneca, het scepticisme met vooral de rol van Pyrrhus van Ellis en tenslotte het epicurisme, waarbij Epicurus en vooral Lucretius met zijn De rerum natura niet ver weg waren. Uiteraard werd er ook enige aandacht besteed aan de compositie van de Essais: hoe na elkaar boeken I, II en III en hun latere aangevulde versies tot stand kwamen.

Roose ging dan dieper in op de inhoud en met name op de drie hierboven genoemde fasen: plicht, twijfel en genot. Hij eindigde zijn boeiend en erg gesmaakt exposé met Montaignes woorden uit het 13de hoofdstuk van het 3de boek: “Ons grote en roemvolle meesterwerk is passend te leven. Alle andere dingen – heersen, schatten vergaren, bouwen – het zijn hoogstens bijzaken en hulpmiddelen”.

Erbarme dich - film van Ramon Gielen

Vrijdag 29 september 2017

De Matthaüs is geen muziekstuk, maar een levensader. Mensen luisteren niet alleen naar Bach, nee ze verhouden zich ertoe. Hoofdpersoon dirigent Pieter-Jan Leusink zei het zo: "Na een uitvoering van de Matthaüs Passion ben ik niet gesloopt, maar gereinigd en gelouterd." Bach is zijn therapeut. De documentaire (hoewel deze film die aanduiding ontstijgt) was een meesterlijk in elkaar gestoken vlechtwerk van dit soort persoonlijke verhalen, prachtig uitgevoerde muziek van de Matthaüs Passion en verbeelding tegen het decor van een lege, rauwe, betonnen kerk.

De verhalen en muziek werden afgewisseld door spreuken die in beeld verschenen, zoals: "Als iemand veel aan Bach te danken heeft, dan is het God wel". Het is een aanwijzing dat deze film niet alleen ging over de genialiteit van Bachs muziek, maar dat regisseur Ramón zocht naar wat God, geloof en kerk met dit muziekstuk te maken hebben.

Naast verhalen over geloof en spiritualiteit bestond de film vooral uit mooie menselijke verhalen over de diepe band met de muziek van Bach. Een man fietste met de Matthaüs op z’n casetterecorder door stad en land op weg naar een graf, waar hij de liefde voor Bach deelt met zijn overleden vrouw. In een andere verhaallijn werd een vrouw  zodanig geraakt door de aria ‘Erbarme dich’, dat ze besloot een abortus af te blazen; haar dochter kon het daardoor in deze film navertellen. Schrijfster Anna Enquist vertelde over opmerkelijke parallellen tussen haar eigen leven en verdriet - zij verloor haar dochter - en dat van Bach, die een zoon verloor

Katlijne Van der Stighelen over Vrouwenstreken

Zondag 17 september 2017

Voorafgaand aan de lezing werd een kleine test gedaan: wie kan er voor de vuist weg vijf vrouwelijke beeldende kunstenarseen uit het verleden of het heden opnoemen? Niet zo evident zo bleek. Finaal kwam Berlinde De Bruyckere als meeste geciteerde uit de bus, gevolgd door Marlène Dumas en dan Camille Claudel.

Dan de lezing: schilderessen uit de Lage landen van midden 16de eeuw tot vandaag. Mooi opgebouwd, een stevige inleiding met aandacht voor de verschillende feministische golven, daarna de schilderessen volgens (vrouwelijke) thema’s: de spiegel, het lichaam, kinderen, liefde, bloemen, accessoires en tenslotte abstract, dit laatste dan wel geen typisch vrouwelijk thema. We maakten kennis met onder meer Van Hemessen, Judith Leyster, Michaelina Wautier en vele anderen.

Hoe dan ook een zeer heldere en rijk gestoffeerde lezing en voor velen een ware eye opener wat betreft vrouwelijke schilderessen.

 

Uitstap Dordrecht

Zaterdag 19 augustus 2017

Een rondje Dordt. Je komt nog maar de stad binnen en daar zie je de bordjes al: rondje Dordt, daarheen... Een stevig rondje is het geworden, daar zorgde in de eerste plaats onze gids Robert voor, die ons in gestrekte pas langs de mooiste gevels en het vele water leidde en hier en daar bij een hofje, een kerk, een poort bleef stilstaan. Een beetje achtergrond, wat geschiedenis: deze trip was uitstekend voorbereid. Dreigende wolken op de heenreis, stralend blauwe lucht in Dordrecht, waar het overigens heel kalm bleek te zijn. Door de vakantie, beweerde een bewoner. Leuke bezienswaardigheden: preutse Bijbelse en grappige opschriften, een oude sleepboot, een ophaalbrug, een ouderwetse waterkraan, een giraf in brons en zeker de Grote Kerk… En dan met de waterbus naar Zwijndrecht waar een onverwacht bijzondergesmaakt driegangenmenu op ons wachtte.

In de namiddag kon het wat rustiger, en dus slenterden we langs de Dordrechtse binnenwateren – het leken wel de Brugse reien, maar dan zonder leuning of boordsteen! – en passeerden voorbij het stadhuis om ten slotte in het Dordrechts museum te belanden. Daar konden we genieten van a) een mooie tentoonstelling met werk van Aert Schouman (1710-1792) – allemaal vogels – en b) een Belgisch biertje op het terras. Dan zeer moe en nog meer tevreden huiswaarts of nee, nog een stop in Sint-Niklaas voor een Griekse maaltijd.

Uitstap Sint-Amands aan de Schelde en Hingene

Zondag 6 augustus 2017

Blauwe lucht en Het Beleefde Genot, het hoort blijkbaar bij elkaar en geef toe: een zonovergoten Sint-Amands, dat is een ommetje waard. Eerst even verwijlen bij het graf van Emile Verhaeren, waar wij luisterden naar zijn ‘Veerman’. Daarna een bezoek aan het Verhaerenmuseum met een uitstekende en gevatte gids. Zo werd het middag en konden wij aanschuiven aan de tafels van De Veerman.

In de namiddag ging het richting Hingene, waar in het kasteel d’Ursel een mooi uitgebalanceerde tentoonstelling te zien was: The beauty of the Beast. Oude meesters naast hedendaagse kunstenaars, de beestjes meestal netjes bij hun soortgenoten: honden bij honden, katten bij katten, vogels bij vogels, paarden bij paarden en ergens middenin het bij groot en klein wellicht meest gesmaakte werk: een groepje schapen van de Franse kunstenaar Jean-Luc Cornec, helemaal gemaakt van telefoons, telefoonsnoeren en telefoonhoorns. Tot slot de dag nog eens doorspoelen op een naburig terras en dan naar huis.

 

 

Yanick Maes over Ovidius

Zondag 11 juni 2017

De vloeibare wereld, dat was de titel die Yanick Maes aan zijn lezing over de Metamorfosen van Ovidius had meegegeven. Hiermee verwees hij naar het laatste deel van het boek (of de boeken) waarin Ovidius de Griekse filosoof Pythagoras opvoert die beweert dat er in de wereld niets is dat zijn vorm behoudt, dat alles voortdurend verandert van het ene in het andere en daarbij gebruikt hij de metafoor van de rivier, waarin het water altijd vloeit.

Na de gebruikelijke situering van Ovidius  in zijn historische context - de man leefde tijdens het tweede en derde decennium van Augustus' ambtsperiode en was ongetwijfeld de grootste dichter van zijn generatie - behandelde de spreker de Metamorfosen, een epos die zijn bedoelingen al vanaf de eerste regel duidelijk maakt.: "Ik wil gaan spreken van gedaanten die in nieuwe werden veranderd. (...) Goden, leidt ononderbroken mijn lied vanaf het eerste werelduur tot aan mijn tijd." Een universele geschiedenis dus vanuit het idee dat alles in een soort permanente stroom met elkaar verbonden is door het thema verandering. Daarbij illustreert Ovidius aan de hand van tientallen en trientallen verhalen hoe vormen voortdurend verschuiven.

Yanick Maes illustreerde zijn betoog met enkele van die verhalen, zo de veel voorkomende en typisch verkrachtingsverhalen o.m. van Calliope. Daarbij konden we genieten van talrijke voorstellingen van die  verhalen in de schilderkunst . We zagen werk van Tiepolo, Titiaan, Rubens, Boucher en vele anderen.

 

Yanick Maes over Vergilius

Zondag 21 mei 2017

Terug naar de toekomst luidde de ietwat raadselachtige titel die Yanick Maes aan zijn lezing over de Aeneis van, Vergilius meegaf. Hij opende met een kort overzicht van de beklemmende periode waarin Augustus keizer was in Rome. Voor veel dichters was het( echter een creatieve wonderperiode, denk maar aan Vergilius, Ovidius, Horatius en nog enkele anderen. Het was ook de periode waarin het Latijnse epos tot bloei kwam.

Met de Aeneis schreef Vergilius een nationaal epos over de oorsprong en de geschiedenis van Rome, met Augustus als duidelijk eindpunt van de geschiedenis. Jet was een ambitieus werk waarin hij zowel de Ilias als de Odyssee integreerde., het werd een verhaal van verloren en herwonnen identiteit met als doel de Romeinse suprematie te verklaren. Dat was reeds duidelijk merkbaar in de openingsparagraaf, die Yanick Maes fijntjes voor ons analyseerde. Nadien ging hij aan de hand van talrijke tekstvoorbeelden in op een aantal boeiende thema's die in het werk verscholen zitten, zo vluchteling en identiteit, persoonlijke emotie, vaders en zonen.

Wij herinneren ook graag de mooie, aangepaste illustraties die Yanick projecteerde en ook het slot van zijn lezing toen hij het prachtige gedicht van Joseph Brodsky, Aeneas en Dido, voorlas. De beginregels: "De grote man keek uit het raam / maar voor haar eindigde de wereld met de zoom / van zijn brede Griekse tunica / die door de rijkdom van zijn plooien leek op een stilstaande zee."

 

Met Mia Lingier tussen de zerken van kloosterkerkhoven.

Zaterdag 20 mei 2017

 

Ondanks het mooie weer van de vorige dagen, was het op zaterdag 20 mei wat wisselvallig, maar dat weerhield een zestiental fietsers niet om in het zog van, stadsgids Mia Lingier enkele kloosterbegraafplaatsen te bezoeken.

Wij startten op het Brugse Kerkhof, waar de meeste kloosters van Brugge hun kloosterlingen begroeven. Het was in veel geval een kwestie van moeten omdat begraven binnen de kloostermuren door de burgerlijke administratie ooit verboden werd. Zeker een twintigtal dodenakkers van kloosters zijn op het Brugs kerkhof  te vinden. Mia Lingier had ook de reusachtige sleutel van de kapel met crypte van de kanunniken van de Sint-Salvatorskathedraal bij zich zodat we even konden afdalen in deze kille en vochtige kelder.

Met fiets reden we dan dwars door het kerkhof naar de uitgang aan de Kleine Kerkhofstraat en van daaruit ging het via de Zeven Torentjes naar het kerkhof van de paters Benedictijnen te Steenbrugge, waar o.m. Dom Modest Van Assche begraven ligt.

Onze volgende halte was de priorij van Bethanie te Loppem. Het kerkhof ligt daar vrij diep in het bos, zodat we eerst nog een flink stuk moesten stappen. Als laatste stond de begraafplaats van de paters Benedictijnen van Zevenkerken op het programma, waar behalve een Chinese abt ook één enkele vrouw begraven ligt, de joodse Lotte Stein (nichtje van Edith) die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in de abdij een toevlucht vond.

 

Luther en de muziek

Zondag 7 mei 2017

Het is dit jaar 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen bekend maakte. In vooral protestantse gebieden wordt dit uiteraard met de nodige luister gevierd. Ook Het Beleefde Genot bracht zijn bescheiden bijdrage aan het Lutherjaar. In een zondagslezing ging Bart Madou dieper in op zowel de figuur van Martin Luther, zijn ideeën en zijn invloed op de kerkelijke muziek.

In het eerste deel werd vooral ingegaan op de tijd waarin Luther leefde en op zijn levensloop: zijn ouders, zijn studies, de 'Wende', toen hij na een hevig onweer besliste om monnik te worden en binnentrad bij de Augustijnen van Erfurt. De abt Johannes von Staupitz erkende al vlug zijn intellectuele capaciteiten en stuurde hem naar Wittenberg waar hij aan de universiteit verder studeerde tot hij de graad van doctor in de theologie behaalde. Het was in die tijd dat hij zijn 95 stellingen schreef waarin hij vooral het verderfelijke systeem van de aflaten op de korrel nam, maar ook de paus moest er aan geloven.

Heel summier werden ook Luthers opvattingen behandeld, samen te vatten in de 3 sola's: Sola Gratia, Sola Fides en Sola Scriptura. In het tweede deel kwam dan Luthers aandeel in de kerkmuziek aan bod. Hierbij hoorden uiteraard enkele luisterfragmenten. Dat Luthers muziek ook latere componisten beïnvloed heeft bleek uit fragmenten van Michaël Praetorius, Heinrich Schütz, de grote Bach uiteraard. Na Bach beperkte de spreker zich tot een fragment uit de Reformation-symfonie van Mendelssohn en een koraalvariatie op 'Vom Himmel hoch' van Stravinsky.

 

7de Thomas Mannlezing

Zondag 23 april 2017

Een activiteit organiseren op erfgoeddag is uiteraard niet evident, toch konden wij rekenen op ons trouw publiek én op een erudiete spreker: professor emeritus Silvain Loccufier nam ons mee op zijn zoektocht naar het begrip Moderniteit en dit langsheen de geschiedenis, waarvoor hij maar liefst 3800 jaar terug ging. Met name Zarathustra bedacht reeds de meeste elementen die vandaag nog gelden om moderniteit te kunnen begrijpen. Dat het begrip in de loop van de geschiedenis andere betekenissen en andere nuances gehad heeft ligt voor de hand. Hier ging professor Loccufier eveneens op in.

Figuren als Spinoza, Erasmus en Voltaire hebben allen een belangrijke rol gespeeld, maar ook de Franse revolutie had, ondanks de bittere schaduwzijden, een belangrijk schokeffect: vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid, iets wat uiteindelijk uitmondde in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De specifieke betekenis van het het begrip moderniteit werd zowel bekeken vanuit het individu als vanuit de maatschappij als geheel, waarbij profesoor Loccufier ook de belangrijke rol van de instellingen en de wetten beklemtoonde.

Dat er al heel wat verwezenlijkt is, is zeker waar, maar dat er nog veel werk aan de winkel is, mogen wij ook niet vergeten. Denk maar aan de gelijke behandeling van man en vrouw.

 

 J.S. Bach - Johannespassie

Woensdag 12 april 2017

In vooral protestantse landen is het een mooie traditie om in de Goede Week de Matteuspassie van Bach bij te wonen. Maar er is natuurlijk ook nog de Johanesspassie, weliswaar een stuk korter dan de Matteus, maar toch nog goed voor meer dan twee uur muziek.

In de Goede Week van dit jaar bracht Het Beleefde Genot, in samenwerking met de Pastorale eenheden Sint-Franciscus van Oostkamp en Tabor van Zedelgem en de fotoclub Kiwabi uit Zedelgem een prachtige enscenering van de Johannespassie op blu-ray.

Hiervoor werd de Sint-Pieterskerk te Oostkamp uitgekozen. Geen van de tientallen aanwezigen zal zich deze avond beklaagd hebben.

De serene regie van Peter Sellars en de geleefde uitvoering van de Berliner Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle stonden borg voor een schitterende interpretatie.

Uiteraard droegn ook de solisten bij tot dit resultaat: Magdalena Kozena en Camilla Tilling, Topi Lehtipuu, Mark Padmore, Roderick Wiliams en Christian Gerhaher.

 

 

Yanick Maes over Lucretius

Zondag 2 april 2017

Titus Lucretius Carus leefde in de eerste helft van de eerste eeuw voor onze tijdrekening. Hij schreef , verdeeld over zes boeken, zijn opus magnum De rerum natura, Over de natuur van de dingen. Een poëtisch geschrift van meer dan 6000 verzen, een epos maar ook een leerdicht, waarin hij zijn grote liefde voor de leer van Epicurus niet onder stoelen of banken steekt. Hij schrijft tegen de angst, de angst voor de dood in de eerste plaats, die volgens hem de reden is waarom de mens zijn toevlucht zoekt tot allerhande buitenaardse projecties zoals de goden.

Heel interessant is zijn atoomtheorie avant la lettre: alles - maar dan ook alles - bestaat volgens Lucretius uit minuscule ondeelbare vaste deeltjes en verder is er de leegte en het toeval. En het is dit toeval dat er voor zorgt dat die deeltjes samen clusteren tot materie en zo de basis vormen van alles wat bestaat.

Yanick Maes begon - na een korte inleiding over Lucretius en het epicurisme - zijn verhaal over De rerum natura met het laatste deel, de epiloog, waarin Lucretius heel plastisch verhaalt over de pest in Athene. En zo klom hij stapsgewijs naar het begin van het boek waar Lucretius opent met een hymne aan Venus .

 

 

Magda Michielsens over Ayn Rand

Zondag 12 maart 2017

Ayn Rand, de zeer illustere en zeer onbekende. Zelfs prof. Mgda Michielsens wist te vertellen dat zij in haar opleiding filosofie en moraalwetenschappen, nooit van Ayn Rand had gehoord. Nochtans was Rand al tijdens haar leven een succesvol schrijfster van bestsellers als The Fountainhead (vertaald als De eeuwige bron) en Atlas shrugged (vertaald als De kracht van Atlantis).

In 1927 uit Sint-Petersburg geëmigreerd, leerde zij in de VS al snel Engels, vond een baantje in Hollywood en publiceerde titels als We, the living en Anthems. Haar doorbraak kwam echter met The Fountainhead, waarin een eigenzinnige, individualistische architect het opneemt tegen het establishment. Dit opkomen voor jezelf en niet voor de ander vormt ook de rode draad van Atlas shrugged en van haar denken, dat als systeem onder de naam Objectivisme bekend is geraakt.

Magda Michielsens spitste zich in deze lezing vooral toe op een samenvatting en duiding van Atlas shrugged en daaraan gekoppeld een inzicht in het ideeëngoed van Rand, dat in de VS furore maakte en zeker bij sommige geledingen van de Republikeinen, alleen... Ayn Rand was een rabiate atheïste en in de preutse maatschappij in Amerika kon men, zich moeilijk met die houding verzoenen. Haar atheïsme is bij velen steeds de achterliggende reden geweest om haar literaire werk te kraken.

 

Emmanuel Waegemans over Michail Boelgakov

Zondag 19 februari 2017

Wie Boelgakov zegt, zegt de meester en Margarita. Weinig schrijvers zijn zo verbonden met één werk als de Russische auteur Boelgakov (1891-1940).

Weer was het Emmanuel Waegemans die ons vergastte op een boeiende lezing over Boelgakov en zijn opus magnum: de meester en Margarita. Na eerst ruimschoots tijd genomen te hebben om een duidelijk tijdskader te scheppen van het Rusland begin 20ste eeuw, ging Waegemans over op enkele biografische aspecten van de schrijver om ten slotte uit te komen bij dé roman.

Niet iedereen was bekend met het werk, laat staan dat men het had gelezen, al bleken er op basis van de omhoog gestoken handen zich toch tamelijk wat  lezers in de zaal te bevinden die het boek gelezen hadden. Maar goed, een overzicht van het verhaal was ook voor die lezers nog boeiend.

En fantastisch verhaal, in beide betekenissen van het woord, zo bleek. Na deze vertelling, ging profesoor Waegemans op zoek naar de verschillende betekenissen die men er na het verschijnen aan gegeven heeft. Autobiografisch? Heel zeker, maar in welke mate? Politieke roman? Satirisch? Schelmroman? Sleutelroman? In feite is de meester en Margarita het allemaal. Hoe klonken de eerste recensies? En hoe was de receptie in en buiten de Sovjet Unie? Waarom heeft het zo lang geduurd vooraleer er een definitieve versie verscheen? Allemaal vragen waarop Emmanuel Waegemans een antwoord klaar had. 

 

Emmanuel Waegemans over Aleksandr Poesjkin

Zondag 29 januari 2017

Er zijn nog zekerheden in het leven en één daarvan is ongetwijfeld Aleksandr Poesjkin. De man heeft opstanden, staatsgrepen, rebellies, oorlogen, vijfjarenplannen ... overleefd en is nog overal aanwezig in Rusland. Bijna elke rus kent nog hele gedichten of fragmenten uit het hoofd, nog steeds wordt hij op handen gedragen: een nationale held.

Professor Emmanuel Waegemans kwam met vuur getuigen over deze hartstochtelijke dichter en schrijver. Zijn korte leven - hij werd nauwelijks 37 jaar -, zijn lichtgeraaktheid, zijn omgang met vrouwen (226 heeft hij er gehad, beweerde hij zelf), zijn verbanning en een onheil brengende haas op zijn weg, dat alles heeft zeer zeker bijgedragen tot zijn ongeëvenaarde populariteit.

Toch was Poejskin ook een zeer begenadigd dichter, wat wij dankzij enkele fragmenten die Emmanuel Waegemans voorlas konden beamen. Over zijn hoofdwerk, Jevgeni Onegin, een roman in verzen, deed Poesjkin acht jaar, waarbij hij elk jaar enkele strofen toevoegde en die dan publiceerde. Toen hij zijn eigen rijmelarij stilaan beu was, maakte hij een abrupt einde aan zijn 'roman'. En daarmee moesten al zijn lezers het dan maar doen.

Nadien werd nog heel wat nagepraat, niet met een chocolat de chez Pouchkine, maar ter gelegenheid van het nieuwe jaar, met een glas cava .

 

Poëziewandeling in Zedelgem

Donderdag 26 januari 2017

 

Op gedichtendag bij een temperatuur onder nul een wandeling organiseren? Jawel, en met succes. Vijf groepjes van elk ongeveer 10 man (al bestond de meerderheid van die groepjes veruit uit vrouwe) trokken van de ene frituurzaak naar de andere apotheek, via een schoenwinkel, een verswinkel en een heuse boekhandel.

Op elk van die plaatsen stond er iemand klaar om de mensen te verwelkomen met enkele zelf gekozen  gedichten. De wandeling werd besloten met een plenum in dienstencentrum de Braambeier, waar elke voorlezer/ster nog één gedicht ten gehore bracht. Die voordacht werd omkaderd door twee dwarsfluiten, leden van het muziekatelier JMA.

De avond werd besloten met een gemoedelijke receptie waarop vele deelnemers bleven 'plakken'.

Voor herhaling vatbaar? Wij denken van wel.

 

 

 

Bezoek aan Utopia, Sint-Pieterskerk en Abdij van Park

Zondag 15 januari 2017

Samen met een 25-tal leden van het Brugse Masereelfonds trokken we er op uit, naar Utopia!

Aangezien het de laatste zondag was waarop de tentoonstelling in Museum M kon bezocht worden was er veel volk. Maar de audiogidsen bewezen hun nut. More was more.

Over de middag een verzorgde maaltijd in een Aziatisch restaurantje in de Parijsstraat en dan op naar de Sint-Pieterskerk waar restaurateur Bernard Delmotte ons een ongemeen interessante kijk gaf op de restauratie van de gewelfschilderijen.

Het werd echter alleen maar interessanter toen we later op de dag arriveerden in de abdij van Park, waar Bernard Delmotte ons inwijdde in de geheimen van het restaurateurschap en ons liet kennismaken met het prachtige sierstucwerk van Jan Hansche (1672) aan de plafonds  in enkele zalen, waaronder de refter en zeker de bibliotheek.

 

 

 

 

  ARCHIEF                   SPREKERS

                               2006 - 2016                                                                      

 

 

© Copyright 2017  ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Het Beleefde Genot vzw - Doornlaan 8 - 8210  Zedelgem
tel
0498 73 58 73 - www.hetbeleefdegenot.be - hetbeleefdegenot@scarlet.be
BTW
BE 0893.747.805  - rekening IBAN: BE71 0014 8517 3969 (BIC: GEBA BE BB)

Laatst bewerkt: 11 december 2017