muziek - lezing

Wachet auf ruft uns de Stimme

Over een cantate van Bach

Verslag

Zondag 24 november verwelkomden we Sigiswald Kuijken in de Sint-Martinuskerk van Loppem.

Hij hield er een lezing over Bachs cantate ‘Wachet auf ruft uns die Stimme’ (BWV140).

Alvorens met zijn uitleg te beginnen speelde hij het Adagio uit de eerste sonate voor viool solo van Bach (BWV 1001), een mooie inleiding op de cantate, die hij deel der deel becommentarieerde en dan het stuk in kwestie liet horen, uiteraard in de versie van La Petite Bande onzer zijn leiding.

De cantate is gebaseerd op het koraal Wachet auf, ruft uns die Stimme (1599) met tekst en melodie van Nicolai. De drie strofen zijn letterlijk overgenomen in deel 1, 4 en 7 van de cantate met tussenin twee recitatieven en twee wonderlijk mooie duetten voor sopraan en bas: ‘Wenn komst du mein Heil?’ en ‘Mein Freund is mein!”.

Veel van de teksten zijn schatplichtig aan het Hooglied en aan de parabel van de wijze en dwaze maagden uit Matteüs.

Na een korte pauze werd dan de hele cantate zonder onderbreking hernomen. Een mooie afsluiter en een mooie inzet voor de deze laatste zondag voor de advent.


Deze pagina werd laatst bijgewerkt op 30/01/2023 21:03:01.